ÚČETNICTVÍ - DANĚ - BOŘETICE

Představujeme Vám naši firmu, která vznikla v roce 1992. Specializujeme se především na vedení účetnictví a daňové evidence pro malé a střední podnikatele. Účetnictví je zpracováváno pod vedením daňového poradce.

Všem našim zákazníkům garantujeme v oblasti účetnictví a daně:

 • kvalitní a včasné zpracování veškeré agendy
 • diskrétnost
 • profesionalitu

Výhody externího zpracování účetnictví

Jaké výhody Vám přináší rozhodnutí, že si necháte zpracovat podklady externě, tedy formou externího účetnictví?

 • Úspora na mzdových nákladech – výše měsíčního paušálu externí účetní firmy zpravidla ani nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet 35% sociální a zdravotní pojištění organizace.
 • Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. V externí účetní firmě se vaší problematikou zabývá vždy dva a více zaměstnanců, kteří se mohou navzájem zastoupit.
 • Úspora za školení vlastních zaměstnanců. Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení daňových poradců a účetních si externí firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně.
 • Úspora za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace.
 • Náhrada škod – naše společnost je pojištěna

EKONOMICKÉ SLUŽBY

 • zpracování účetnictví a daňové evidence
 • daňové a účetní konzultace
 • zpracování a vedení mzdové agendy
 • zastupování na úřadech
 • zpracování daňových přiznání
  • k dani z přidané hodnoty
  • k silniční dani
  • k dani z příjmů fyzických osob
  • k dani z příjmů právnických osob

UŽITEČNÉ ODKAZY

ARES


Administrativní registr ekonomických subjektů

MF ČR


Ministerstvo financí České republiky

ČSSZ


Česká správa sociálního zabezpečení

ČNB


Česká národní banka

Plátci DPH


Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH)

Aktis


Aktis a.s. - Informační systémy ABRA

Výplata


vše o výplatě mezd, sociálních podpor a důchodů

Business center


Zákony a právní normy ČR

KONTAKTY

OSOBNÍ KONTAKTY

Bc. Újezdská Alena
info@ucetnictviboretice.cz

Gajdošíková Miroslava
gajdosikovam@ucetnictviboretice.cz

Poláková Eliška
polakova@ucetnictviboretice.cz

Gajdošíková Helena
gajdosikovah@ucetnictviboretice.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Bořetice 28, 691 08
IČO: 45624364, DIČ: CZ7054064105
Živnostenský list vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE, ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, č.j.: MŽÚ/816/04/ŽL/F, ev.č.: 370400-33666-01
tel. +420 773 836 926
Email: info@ucetnictviboretice.cz
Web: www.ucetnictviboretice.cz
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, 120 00 Praha 2, Štěpánská 15. Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz